چین ۲ راکتور هسته‌ای به پاکستان می‌فروشد

پاکستان دو رِاکتورِ هسته ای بزرگ، به ارزش ۹.۱ میلیارد دلار را از چین خریداری میکند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این خرید نه تنها برای پاکستان، بخشی از تلاشهای این کشور، برای تامین کمبود انرژی تلقی میشود، بلکه مقابله ای است با قرار داد همکاری هسته ای بین هند، و دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش، که با مخالفت پاکستان روبرو شد.
توافق اخیر بین پاکستان و چین، سببِ نگرانی آمریکا شده، بطوری که این کشور معتقد است چین، با این اقدام، مقررات جهانی درباره انتقال فناوری هسته ای را، نادیده گرفته است.