ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۱۳ آبان

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش پنجم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه همایون بهزادی یکی از پرافتخارترین مردان فوتبال ایران می پردازیم. با ما همراه باشید.

یوتیوب