001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۱۳ آبان

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش پنجم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه همایون بهزادی یکی از پرافتخارترین مردان فوتبال ایران می پردازیم. با ما همراه باشید.

یوتیوب