بلغارستان مرز خود با ترکیه را می‌بندد

بلغارستان اعلام کرد برای محدود ساختن شمار مهاجرانِ غیرقانونیِ سوری، که واردِ خاک این کشور میشوند، قصد دارد مرز جنوب شرقی خود با ترکیه را محصور کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، واسیل ماریُنف، معاون وزیر کشور بلغارستان گفت: این وزارتخانه پیشنهاد کشیدن حصاری به طول ۳۰ کیلومتر، با ارتفاع سه متر، درمنطقه کوهستانی اِل هوو را داده است.
وی با اشاره به اینکه، حدود ۸۵ درصد از ورودهای مرزی غیرقانونی از ترکیه، ازهمین طریق صورت میگیرد افزود: این بخش به مشکل‌ آفرین‌ ترین بخشِ مرزِ ۲۵۹ کیلومتری با ترکیه، برای کنترل تبدیل شده است .
بیش از ۶۸۰۰ خارجی، که ۷۰ درصدِ آنها سوری هستند، از شروع سال جاری میلادی، بطور غیر قانونی وارد بلغارستان شده اند