001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 25 مهرماه

در این شماره از برنامه دکتر علیرضا نوریزاده برنامه را با نگاهی به آنچه در نشست اخیر 1+5 با سران حکومت اسلامی ایران گذشت آغاز میکنند. در ادامه به تحلیل سخنان کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در این جلسه خواهند پرداخت و سپس ناگفته هایی را از پشت پرده این مذاکرات خواهیم شنید.
در بخش دوم برنامه دکتر نوریزاده میزبان خانم دکتر نوشین ثابتی هستند و به بررسی بعد دیگری از فاجعه ی تصویب قانونی لایحه ازدواج پدرخوانده با فرزند خواهند پرداخت و همچنین نگاهی دارند به مقاله جدید خانم شکوه میرزادگی در این ارتباط. شما نیز میتوانید به این بحث و گفتگو ها بپیوندید. پایین این صفحه در بخش دیدگاهها منتظر شما هستیم.
در ایران فردا هرگز نظر و یا عقیده ای را سانسور نخواهیم کرد.
با ما همراه باشید.