پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 25 مهرماه

در این شماره از برنامه دکتر علیرضا نوریزاده برنامه را با نگاهی به آنچه در نشست اخیر 1+5 با سران حکومت اسلامی ایران گذشت آغاز میکنند. در ادامه به تحلیل سخنان کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در این جلسه خواهند پرداخت و سپس ناگفته هایی را از پشت پرده این مذاکرات خواهیم شنید.
در بخش دوم برنامه دکتر نوریزاده میزبان خانم دکتر نوشین ثابتی هستند و به بررسی بعد دیگری از فاجعه ی تصویب قانونی لایحه ازدواج پدرخوانده با فرزند خواهند پرداخت و همچنین نگاهی دارند به مقاله جدید خانم شکوه میرزادگی در این ارتباط. شما نیز میتوانید به این بحث و گفتگو ها بپیوندید. پایین این صفحه در بخش دیدگاهها منتظر شما هستیم.
در ایران فردا هرگز نظر و یا عقیده ای را سانسور نخواهیم کرد.
با ما همراه باشید.