تفسیر خبر چهارشنبه ۲۱ مهر

در برنامه امشب تفسیر خبر / شبکه ایران فردا / ساعت 8.30 به وقت تهران: 5200 پرونده تجاوزات جنسی در خانواده ها، کتک زدن دانش آموزان بی بضاعت و اخراج آنها از مدرسه در کرمان، مسابقه ایران و کره جنوبی و بی اثر بودن اقدامات محمد یزدی و دیگران و خبرای دیگر…. میهمانان: آقایان حسن اعتمادی و علی اصغر رمضانپور.
با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو