نگاه چهارشنبه ۲۱ مهر

همراه با علیرضا میبدی در این شماره از نگاه به گفتگو با دکتر ساناز الستی رییس مرکز مطالعات اعدام در جهان و استاد دانشگاه حقوق می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت به ادامه مبحث آزادی حمل سلاح در دانشگاه های تگزاس آمریکا. نگاه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط با موضوعات مطرح شده در برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود فایل صوتی