تفسیر خبر جمعه 16 مهر

در تفسیر خبر جمعه شب / شبکه ایران فردا / ساعت 8.30 به وقت تهران :
بررسی آخرین خبرهای ایران و نیز آنچه که در منطقه می گذرد در ارتباط با ایران و مردم ایران.
میهمانان :آقایان علیرضا نوری زاده و حسن شریعتمداری.
با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی صوتی کم حجم گوگل درایو