ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۱۵ مهر

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در این بخش از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه زنده یاد دکتر عباس اکرامی بنیانگذار باشگاه شاهین می پردازیم. با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود