تفسیر خبر چهارشنبه ۱۴ مهر

در تفسیر خبر چهارشنبه شب /شبکه ای ان فردا /ساعت 8.30 به وقت تهران: بان کی مون دبیر کل سازمان ملل حکومت ایران را بخاطر نقض حقوق بشر محکوم کرد.
مسئله دو ملیتی ها در حکومت ایران .
بازی فوتبال کره جنوبی و ایران و مشکل روحانیت حاکم.
و خبرهای دیگر
میهمانان :آقاین حسن اعتمادی و علی اصغر رمضانپور
با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم