زنگ سلامت دوشنبه ۵ مهر

شما را به دیدن هفتاد و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به ادامه مبحث هفته گذشته در ارتباط با مشکلات اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات می پردازیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود