ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۱ مهر

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در این بخش از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه استاد تیمور غیاثی، ستاره , مربی و کارشناس ممتاز دو و میدانی ایران و آسیا می پردازیم. با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود