نامها و یادها بخش اول – نعمت آزرم

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در بخش اول گفتگو با آقای نعمت آزرم (شاعر، نویسنده، فعال سیاسی و استاد دانشگاه) به فعالیت های ایشان در عرصه شعرشناسی در پاریس می پردازیم. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود