تفسیر خبر سه شنبه ۹ شهریور

در برنامه سه شنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی، نگاهی خواهیم داشت به پی آمدهای کشتار زندانیان سیاسی در دهه ی 60 و لغو برگزاری کنسرت در خراسان. میهمانان برنامه: آقای بهزاد مهرانی (فعال سیاسی) و آقای اسفندیار منفردزاده (موسیقیدان) هستند.
تفسیرخبر/ شبکه تلویزیونی ایران فردا / ساعت 9.30 شب به وقت تهران / 7 بعدازظهر به وقت اروپای مرکزی.
با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو