کوچ ایرانیان قسمت اول یکشنبه 21 مهرماه

این اولین قسمت از مجموعه ی مستند کوچ ایرانیان ساخته علی لیمونادی است که از تلویزیون ایران فردا تقدیم شما نازنینان میشود. در انتهای این صفحه به اتاق گفتگوهای ایران فردا بپیوندید و نظرات خود را در ارتباط با مطالب مطرح شده در این برنامه بیان کنید.

در ایران فردا هرگز نظر و یا دیدگاهی سانسور نخواهد شد.

دانلود