تفسیر خبر سه شنبه ۲ شهریور

در برنامه امشب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی: در منطقه چه می گذرد؟ در بخش نخست دکتر لزگین چالی از اربیل با ما خواهد بود. در بخش دوم همراه با آقای حسن منصور نگاهی می اندازیم به قراردادهای نفتی حکومت دینی ایران و شرکتهای نفتی.
تفسیرخبر/ شبکه تلویزیونی ایران فردا / ساعت 9.30 شب به وقت تهران / 7 بعدازظهر به وقت اروپای مرکزی.
با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو