هفت اقلیم جمعه ۲۹ مرداد – فرانسه بخش دوم

در این برنامه به ادامه سفر به فرانسه می پردازیم و با جاذبه های توریستی و دیدنی های آن بیشتر آشنا می شویم. چمدان ها را ببندید و با ما همراه شوید.

دانلود