نامها و یادها بخش دوم – دکتر منوچهر رزم آرا

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در بخش دوم گفتگو با دکتر منوچهر رزم آرا (وزیر بهداشت کابینه دکتر شاپور بختیار و متخصص قلب) نگاهی خواهیم داشت به شخصیت و ترور تیمسار سپهبد رزم آرا برادر ایشان. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود