001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

تفسیر خبر پنجشنبه ۲۸ مرداد

در تفسیر خبر پنجشنبه شب جمشید چالنگی با شما خواهد بود با اخبار ویژه ای از جمهوری فقیه: چرا امسال در 28 مرداد ملایان برای مصدق اشک می ریزند؟ روضه خوانی در تهران به مناسبت شکست در المپیک، آخرین کشفیات در جن گیری و خبرهای دیگر و نیز بازتاب پیام های شما عزیزان. تفسیر خبر / شبکه تلویزیونی ایران فردا / ساعت 9.30 به وقت تهران / 7 شب به وقت اروپای مرکزی.
با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو