تفسیر خبر دوشنبه ۲۵ مرداد

در برنامه دوشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی می پردازیم به المپیک 2016/ریو. با دکتر دریا صفائی که به “ریو” رفته است گفتگویی خواهیم داشت. همچنین آقای ایرج ادیب زاده کارشناس ورزشی از پاریس با ما خواهد بود و وضعیت ورزش ایران را بررسی خواهد کرد و آقای امیر خسروجردی کارشناس ورزشی در لندن نیز به فساد در مدیریت ورزشی ایران می پردازد.
تفسیرخبر/ شبکه تلویزیونی ایران فردا / ساعت 9.30 شب به وقت تهران / 7 بعدازظهر به وقت اروپای مرکزی.
با امید به فردائی بهتر

دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو