نامها و یادها بخش ششم – اردشیر زاهدی

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در بخش ششم گفتگو با آقای اردشیر زاهدی به خاطرات ایشان می پردازیم. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود