دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت چهل

عنوان مبحث این هفته: بررسی چگونگی تداوم نظام های اقتدارگرای نوین – درس اول / مدرس: مهندس حسن شریعتمداری . منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود