پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 19 مهرماه

در این شماره از برنامه دکتر علیرضا نوریزاده نگاهی دارند به مجموعه حوادث و رویدادهای ادبی در هفته ای که گذشت و همچنین اشاره ای خواهند داشت به جایزه نوبل ادبیات امسال که به خانم آلیس مونرو نویسنده کانادایی اهداشد.
در ادامه برنامه ویدیو کوتاهی خواهیم دید از مراسم فال گیری یک آخوند و دیدگاهش در ارتباط با رضا شاه بزرگ و مسئله صیغه و تعدد زوجین در ایران.
در بخش بعدی به سراغ وزیر فرهنگ و ارشاد فعلی حکومت اسلامی ایران میرویم و به بررسی نظرات وی در ارتباط با ممیزی کتاب می پردازیم. در این شماره از برنامه همچنین نگاهی خواهیم داشت به سخنان علی لاریجانی در ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران. با ما همراه باشید و این برنامه را برای دوستان خود ارسال کنید.
در پایین همین صفحه بخش دیدگاهها قرار گرفته است.منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با موضوعات مطرح شده در این برنامه هستیم.

لینک ویمیو

فایل صوتی برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید