شورای نگهبان ازوداج فرزند خوانده را تأیید کرد

شورای نگهبان جمهوری اسلامی، مصوبه جنجالی مجلس در مورد ازدواج سرپرست، با فرزندخوانده را تأييد کرد. 

اين قانون با مخالفت گسترده بسياری از فعالان سياسی و اجتماعی، و بويژه مدافعان حقوق کودکان مواجه شد، که چنين ازدواجی را، بدلايل اخلاقی و انسانی محکوم میکردند.
در همین زمینه، دولت حسن روحانی نیز اعلام کرده بود که، با ماده ۲۷ اين لايحه، که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را ممکن می‌کند، مخالف است.