سپاه چند همجنسگرا را دستگیر کرد

سپاه استان کرمانشاه، در سایت اینترنتی خود، از بازداشت چند همجنسگرا در شهر کرمانشاه خبر داد.
این سایت افراد بازداشت‌ شده را، شبکه همجنس‌بازان و شیطان‌پرستان معرفی کرد و گفت: چند تبعه خارجی از کشورهای عراق و بعضی از کشورهای منطقه نیز جزو دستگیرشدگان هستند.
سپاه پاسداران کرمانشاه، جزئیات بیشتری منتشر نکرد، و تنها اعلام کرده است که افراد دستگیر شده، به بهانه برگزاری جشن تولد در یکی از تالارهای شهر، به رقاصی مشغول بودند، که چند ماه نیز تحت نظر بوده‌اند.
سایت سپاه نبی اکرم همچنین نوشته است در این گروه، هشت همجنسگرا با هم ازدواج کرده بودند.
خبرگزاری مهر نیز روز پنجشنبه، در گزارش مشابهی، خبر بازداشت دهها نفر به اتهام عضویت در آنچه که باند همجنس‌بازی و شیطان‌پرستی خوانده شده، را تایید کرده است.
در این گزارش آمده است که، در این گروه مسائلی مثل ترویج نمادهای شیطان‌پرستی و ازدواج همجنسگرایان ،انجام میشد، و در حال انجام اقداماتی برای گسترش فعالیت‌های خود بودند.
مقام‌های ایران از افراد «همجنسگرا»، با عنوان «همجنس‌باز» یاد میکنند که، در افکار عمومی بار منفی دارد.
همجنس‌گرایی در ایران، براساس قوانین جمهوری اسلامی ممنوع ، و جرم تلقی میشود.