بهمن احمدی امویی به مرخصی آمد

بهمن احمدی اموئی، روزنامه نگار زندانی محبوس در زندان رجایی شهر، به مرخصی آمد.
بهمن احمدی امویی، از جمله روزنامه‌نگارانیست که، پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران دستگیر شد.
او از روز بیست و دو خرداد سال گذشته، به زندان رجایی شهر منتقل شده است.این روزنامه نگار زندانی، برای اولین بار در نوروز سال ۸۹ به مرخصی آمد، و روز ۹ خرداد ۱۳۸۹ به زندان بازگشت.
وی همچنین، اول بهمن سال گذشته نیز، به مرخصی آمده بود، اما پس از مدتی به زندان بازگردانده شد.