پارلمان اروپا از ایران خواست سعید عابدینی را فورا آزاد کند

پارلمان اروپا در پایان جلسه رسمی خود در استراسبورگ، با صدور قطعنامه‌ای از دولت ایران خواست، سعید عابدینی، کشیش ایرانی- آمریکایی را، که به اتهام راه‌اندازی کلیساهای خانگی، به هشت سال زندان محکوم شده فورا آزاد کند.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه، اظهار نگرانی کردند، سعید عابدینی که به تابعیت آمریکا درآمده، و از اسلام به مسیحیت گرویده، ممکن است زیر فشارهای جسمی و خشونت روانی باشد، که از دولت ایران خواستند او، و کسانی را که به جرم باورهای مذهبی زندانی هستند، فورا آزاد کند.
نمایندگان این پارلمان همچنین، حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف را بشدت محکوم کردند، و خواستار آزادی هفت نفری شدند که در این حمله، ربوده شده‌اند.
سعید عابدینی، اوایل مهرماه ۱۳۹۱ ،در منزل پدری‌اش دستگیر، و به اتهام تشکیل کلیسای‌های خانگی، به قصد برهم زدن امنیت ملی، به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.
حدود دو ماه پیش، دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم بدوی را عینا تایید کرد.