باهنر: دولت برای پرداخت یارانه‌ها کمبود دارد

محمدرضا باهنر، با انتقاد از عملکرد دو ماهه دولت یازدهم اعلام کرد: این دولت هر ماه، ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان، برای پرداخت یارانه‌ها کمبود بودجه دارد، و در صورت ادامه این وضعیت، نرخ تورم به ۴۸ درصد خواهد رسید.
باهنر در عین حال آماری از شاخص‌های کنونی اقتصاد اعلام کرد و گفت: امروز شاخص رشد اقتصادی، منهای پنج ممیز چهار دهم درصد است، که در طول انقلاب، حتی در اوج جنگ هم، ما با چنین شاخصی روبرو نبوده‌ایم.
نایب رییس مجلس همچنین نرخ بیکاری کنونی در ایران را، ۱۵ تا ۱۶ درصد اعلام کرد، و آنرا شاخصی تکان دهنده خوانده است.
وی همچنین نرخ تورم کنونی در ایران، براساس گزارش بانک مرکزی را، ۴۴ درصد اعلام، و افزود، جمهوری اسلامی در این وضعیت، با فشار‌ها و تحریم‌های خارجی، نیز روبروست.
او در بخش دیگری از سخنان خود، به کمبود ۶۰۰ میلیارد تومانی دولت در هر ماه، برای پرداخت یارانه‌ها اشاره کرد و افزود، دولت برای تامین آن، هر ماه، کلاه بر میدارد، و از این بنگاه و آن بنگاه پول میگیرد، که این نیز موجب ضعف بنگاهها، و در ‌‌نهایت ضربه زدن به تولید اقتصادی کشور خواهد شد.
باهنر هشدار داد، چنانچه دولت یارانه دو دهک جامعه را حذف نکند، تا پایان سال تورم ۴۴ درصدی، به ۴۸ درصد خواهد رسید.