زنگ سلامت دوشنبه ۱۴ تیر

شما را به دیدن شصت و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به ناراحتی های جسمی ناشی از شغل دندانپزشکی می پردازیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود