مالکی: برخی کشورها مانع آغاز روند آشتی سیاسی عراق می‌شوند

نوری مالکی با بیان اینکه تروریسم در عراق و دیگر کشورهای قربانی ترور محصور نمی‌ماند، تاکید کرد برخی کشورهای حامی تروریسم مانع آغاز روند آشتی سیاسی و بازسازی عراق می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری رویترز نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق در کنفرانسی درباره تروریسم و جرایم وابسته به آن گفت: برخی کشورهای حامی تروریسم در روند سیاسی آشتی ملی عراق کارشکنی کرده و عملیات سازندگی در کشور ما را به چالش می‌کشند.
مالکی خاطرنشان کرد: جای تاسف دارد که عراق این ویژگی را پیدا کرده که می‌تواند به آزمایشگاهی بزرگ برای پژوهش درباره مساله تروریسم تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه عراق، اطلاعات زیادی درباره تروریسم به کشورهای عربی ارائه کرده است تا این مشکل را پیش از گسترده‌ شدن حل کنند، گفت: از تمامی کشورهای جهان می‌خواهیم که در این باره با هم همکاری امنیتی داشته باشند.