سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برخی کارکنان خود را که به مرخصی اجباری رفته بودند فراخواند

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا برخی کارکنان خود را که در پی تعطیلی دولت به مرخصی اجباری رفته بودند، به دلیل ملاحظات امنیتی به کار فراخواند.
به گزارش خبرگزاری رویترز جان برنان رییس سیا در بیانیه‌ای اعلام کرد حضور این افراد بر سر کار در حوزه هایی مانند اطلاعات خارجی، تجزیه و تحلیل اطلاعات؛ ضد اطلاعات واقدامات پنهانی ضروری بوده است.
همزمان با ادامه تعطیلی دولت فدرال آمریکا در پی اختلاف بین جمهوریخواهان و دمکرات‌ها در مورد لایحه بودجه، بیمه‌های اجتماعی و کسری بودجه، رییس سیا گفته است بخش قابل ملاحظه‌ای از کارکنان این سازمان بر سر کار حاضر نمی‌شوند اما تعداد آنها را اعلام نکرده است.