روزانه ۳۴ هزار تبعه خارجی از ایران اخراج می‌شوند

سرتیپ حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران گفت روزانه ۳۴ هزار تبعه غیرمجاز از مرزهای این کشور طرد می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام نظامی افزود: ایران در کریدور کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر قرار دارد و هر ماه سه هزار مهاجر غیرقانونی در مرزهای ما دستگیر می‌شوند.
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران درباره هویت این اتباع خارجی سخنی نگفته اما اتباع کشور افغانستان بیشترین مهاجران را در ایران تشکیل می‌دهند.