عضو کمیسیون امینیت ملی مجلس: درباره آزادی میرحسین و کروبی دستگاه قضایی تصمیم می‌گیرد

محمدحسن آصفری٬ عضو کمیسیون امینیت ملی مجلس می‌گوید درباره آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دستگاه قضایی تصمیم می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس آقای آصفری افزوده است کسانی که در حوادث ۸۸ دست داشتند جرم‌هایی مرتکب شدند که ضربات سنگینی را بر پیکره نظام داشته و نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.
وی از موسوی و کروبی به عنوان دو نفری نام برده که هزینه‌هایی را بر نظام تحمیل کردند که نظام به سادگی از آن‌ها نمی‌گذرد و قرار نیست بدون اینکه خودشان توبه کنند نظام گذشت کند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر جنبش سبز هستند که بیش از دو سال است به دستور علی خامنه‌ای در حصر خانگی به‌سر می‌برند.
مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری گفته که پرونده این دو رهبر «جنبش سبز» در شورای عالی امنیت ملی در درست بررسی است.
آقای پورمحمدی روز گذشته نیز در حاشیه جلسه هیات دولت گفت که «پرونده موسوی و کروبی از قبل در شورای امنیت ملی بوده و وضعیت آن را باید شورا اعلام کند.»