تفسیر خبر چهارشنبه ۲۶ خرداد

در برنامه چهارشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی:
حقوق های چند میلیاردی مدیران و کارگران بی حقوق!
محمد جواد ظریف در نروژ و نقش سپاه قدس در سیاست خارجی ایران و خبرهای دیگر.
میهمانان: آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و آقای محمدرضا حیدری عضو کمپین سفارت سبز.
تفسیرخبر/ شبکه تلویزیونی ایران فردا / ساعت 9.30 شب به وقت تهران / 7 بعدازظهر به وقت اروپای مرکزی.
با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو