نامها و یادها بخش سوم – ایران درودی

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در بخش سوم گفتگو با خانم ایران درودی با شخصیت های تاثیر گذار در زندگی ایشان آشنا می شویم. با ما همراه شوید. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.

یوتیوب