تفسیر خبر چهارشنبه ۱۹ خرداد

در برنامه چهارشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی:
سخنان اخیر آیت الله خامنه ای در مورد “دشمن”!
ادامه شلاق زدن کارگران در ایران و حمله به میهمانی های شبانه جوانان و خبرهای دیگر.
دشمن واقعی مردم ایران کیست؟ و پرسش های دیگر.
میهمانان: آقایان حسن اعتمادی و علی اصغر رمضانپور.
تفسیر خبر / شبکه ایران فردا
ساعت 9.30 شب به وقت تهران
با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو