001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 17 مهر

در این شماره از برنامه دکتر نوریزاده به موضوع انتخابات در افغانستان میپردازند و نگاهی خواهند داشت به چینش سیاسی امروز جناحهای مختلف در این کشور.
در ادامه به جعلیات تازه حسین شریعتمداری سردبیر روزنامه کیهان در ارتباط با سفر و دیدارهای محمد جواد ظریف در نیویورک خواهیم پرداخت.
با ما همراه باشید و نظرات و دیدگاههای خود را در زیر همین پست بنویسید.
لینک های کمکی برای دیدن برنامه:
یوتیوب
ویمیو
شما میتوانید این برنامه را از طریق پلیر زیر نیز گوش کنید.