پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 17 مهر

در این شماره از برنامه دکتر نوریزاده به موضوع انتخابات در افغانستان میپردازند و نگاهی خواهند داشت به چینش سیاسی امروز جناحهای مختلف در این کشور.
در ادامه به جعلیات تازه حسین شریعتمداری سردبیر روزنامه کیهان در ارتباط با سفر و دیدارهای محمد جواد ظریف در نیویورک خواهیم پرداخت.
با ما همراه باشید و نظرات و دیدگاههای خود را در زیر همین پست بنویسید.
لینک های کمکی برای دیدن برنامه:
یوتیوب
ویمیو
شما میتوانید این برنامه را از طریق پلیر زیر نیز گوش کنید.