نامها و یادها بخش دوم – ایران درودی

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در بخش دوم گفتگو با خانم ایران درودی نگاهی خواهیم داشت به فعالیت های ایشان در زمینه نقاشی و رادیو و تلویزیون. با ما همراه شوید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود