هفت اقلیم جمعه ۷ خرداد – آلمان بخش چهارم

در این برنامه به ادامه سفر به شهرهای آلمان می پردازیم و با جاذبه های توریستی و دیدنی های آنها بیشتر آشنا می شویم. چمدان ها را ببندید و با ما همراه شوید.

دانلود