نامها و یادها بخش دوم – همایون مینویی

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در بخش دوم گفتگو با آقای همایون مینویی با فعالیت هایشان بیشتر آشنا می شویم. با ما همراه شوید. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.

یوتیوب دانلود