تفسیر خبر چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت

در برنامه چهارشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و در نیمه نخست می پردازیم به گزارش مربوط به پایین آمدن سن تن فروشی در ایران و خبرهای دیگری از ایران. میهمان ما در این بخش آقای فریار اسدیان (نویسنده – آلمان) خواهند بود. در نیمه دوم همراه با آقای محمدرضا حیدری (سخنگوی کمپین سفارت سبز – نروژ) می پردازیم به ادامه درگیری های پر کشتار در سوریه، نقش قدرت های بزرگ در نا آرامی های خاورمیانه و نشست وزیران دفاع آمریکا و چند کشور اروپائی در آلمان.
تفسیر خبر/ شبکه تلویزیونی ایران فردا / ساعت 9.30 شب به وقت تهران/ 7 شب به وقت اروپای مرکزی.
به دوستان خود خبر دهید
با امید به فردایی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم