نامها و یادها بخش دوم – دکتر هوشنگ نهاوندی

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در بخش دوم گفتگو با دکتر هوشنگ نهاوندی به خدمات و فعالیت های ایشان قبل از انقلاب اسلامی می پردازیم. با ما همراه شوید و نامها و یادها را با دیگر دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.

یوتیوب دانلود