تفسیر خبر دوشنبه ۲۴ اسفند

در برنامه دوشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی می پردازیم به آخرین خبرها در عرصه ی نقض حقوق بشر در حکومت ایران. نیز نگاهی خواهیم داشت به آنچه « واشنگتن پست » در مورد درخواست بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت حکومت ایران از شرکت های نفتی آمریکا نوشته است. و خبرهای مهم دیگر در ارتباط با ایران.
میهمانان برنامه :خانم محبوبه حسین پور (فعال حقوق بشر- ترکیه).
آقای منصور اسانلو (فعال کارگری- نیوجرسی) که درباره اوضاع کارگران در سال 1394 گزارشی خواهند داشت.
آقای امیدبرین (خبرنگار- آلمان) درباره وضعیت کولبران در کردستان.
تفسیر خبر/ شبکه تلویزیونی ایران فردا / ساعت 9.30 شب به وقت تهران / 7 شب به وقت اروپای مرکزی.
با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو