زیر آسمان پاریس شنبه ۲۲ اسفند

در این شماره از زیر آسمان پاریس به همراه محمدرضا شاهید چهار گزارش را به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی زن تقدیم حضورتان می کنیم. ابتدا نگاهی داریم به برگزاری نشستی به همت آقای ایرج ادیب زاده در شهرداری پانزدهم پاریس با دعوت از خانم ها مریم رییس دانا و سهیلا میرزایی دو بانوی فرهنگ که به معرفی شعر و کتاب هایشان می پردازند. در ادامه گزارشی داریم از گردهمایی ایرانیان در روز زن در کنار چشمه معصومین در مرکز پاریس، همچنین سری می زنیم به نشست هفتگی تعدادی جوان با حضور خانم پری برکشلی نویسنده کتاب دماوند من کو؟ که توضیحات ایشان در ارتباط با کتابشان را می شنویم. و در گزارش پایانی نیز نگاهی خواهیم داشت به گردهمایی دوستداران فرهنگ در شرق پاریس و سخنان خانم فرنگیس حبیبی را خواهیم شنید. در سفر به زیر آسمان پاریس با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود