زیر آسمان پاریس شنبه 8 اسفند

در سفر به زیر آسمان پاریس این هفته همراه با محمدرضا شاهید ابتدا سری می زنیم به تاتر روز دروغ در بنیاد فرهنگی پویا به مدیریت عباس بختیاری و پس ازآن گزارشی از نمایشگاه نقاشی و عکاسی در موزه لوور را تقدیم حضورتان خواهیم نمود. با ما همراه شوید و زیر آسمان پاریس را با دیگر دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود