001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چهارسو شنبه ۸ اسفند

« در برنامه‌ی امشب طبق روال همیشه‌ی چهارسو، بقچه‌ای خواهیم داشت که با شعر و نقاشی پر شده. آنا آخماتوا ی روس و رِنوآر فرانسوی شاعر و نقاش برگزیده‌ی این هفته ی ما هستند. در پرسه باله‌ای را خواهیم دید که بر بستر یکی از آثار آنتوان چخوف بنا شده. تماشای یک فیلم کوتاه و یادکردن از یکی از تازه درگذشتگان اهل ادب هم از دیگر بخشهای برنامه ی این هفته اند.»

دانلود