زیر آسمان پاریس شنبه ۱ اسفند

در سفر به زیر آسمان پاریس این هفته همراه با محمدرضا شاهید دو گزارش فرهنگی را تقدیم حضورتان می کنیم. ابتدا سری می زنیم به نمایشگاه عکس خانم مریم اشرافی که وی در سفرش به مناطق کردنشین به ویژه کوبانی تهیه کرده است. بعد از آن روخوانی کتاب آقای ایرج پزشک زاد توسط خود ایشان در انجمن فرهنگ ایران را خواهیم داشت. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز به تماشای زیر آسمان پاریس دعوت نمایید.

یوتیوب دانلود