تفسیر خبر پنجشنبه 11 مهر

میهمانان امروز جمشید چالنگی در تفسیر خبر آقایان مهران براتی پژوهشگر و کارشناس امور بین المللی از برلین و اکبر عطری فعال حقوق بشر و از بنیان گزاران آموزشکده توانا از واشنگتن خواهند بود.
در این شماره از برنامه ، چند دستگی پیش آمده ما بین جناح های سیاسی درون ایران و همچنین مراکز قدرت چون سپاه و دیگر نیروهای مسلح در مقابله با سیاست های خارجی دولت حسن روحانی مرتبط با مذاکره با غرب و برنامه هسته ای جمهوری اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.
با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
پایین این صفحه را حتما ببینید و نظرات خود را در ارتباط با موضوعات مطرح شده در این برنامه بیان کنید.
در ایران فردا هرگز دیدگاه های شما را سانسور نخواهیم کرد