زیر آسمان پاریس شنبه ۲۴ بهمن

در ابتدای برنامه این هفته زیر آسمان پاریس و همراه با محمدرضا شاهید، گزارش کوتاهی داریم در گفتگو با آقای سیامک داورپناه و به نمایش گذاشتن تابلوی بوسه ایشان در روز عشاق. همچنین سری می زنیم به نمایشگاه نقاشی خانم زهرا زینلی و در ادامه نیز نگاهی خواهیم داشت به نشست انجمن گفتگو و دموکراسی همراه با آقای تینوش نظم جو مدیر انتشارات ناکجا که به موضوع نشر و سانسور می پردازیم. در سفر به زیر آسمان پاریس با ما همراه باشید و این برنامه را با دیگر دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود