زیر آسمان پاریس شنبه ۱۰ بهمن

در سفر به زیر آسمان پاریس این هفته همراه با محمدرضا شاهید، نگاهی خواهیم داشت به سفر آقای روحانی و هیئت همراه او به پاریس و حضور ایشان و آقای اولاند رییس جمهور فرانسه در کاخ الیزه برای شرکت در مصاحبه مطبوعاتی و پس از آن دیدار با دیگر مقامات فرانسوی برای بستن قرار دادهای اقتصادی در پشت درهای بسته. در ادامه برنامه سری خواهیم زد به تظاهرات و تجمعات اعتراضی به نقض حقوق بشر در ایران که در همان روز با همکاری نیروهای آزادیخواه ایرانی در پاریس صورت گرفت. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز به تماشای زیر آسمان پاریس دعوت نمایید.

یوتیوب دانلود