اسناد گم‌شده‌ی تحقیق از سازمان تامین اجتماعی، در زیرزمین این سازمان پیدا شد

رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت اسناد گم‌شده تحقیق و تفحص از این سازمان در زیرزمین یکی از ساختمان‌های تامین اجتماعی پیدا شده است.
علیرضا محجوب که در یک نشست خبری سخن می‌گفت توضیحی درباره هویت پنهان‌ کنندگان این اسناد نداد و تنها گفت این اسناد که از زیرزمین یکی از ساختمان‌های تامین اجتماعی جابه‌جا شده بود «با کمک کارگران» پیدا شده‌است.
او با بیان این‌که «تاکنون بیش از ۳۰۰۰ برگ شکایت و سند تخلف از سازمان تامین اجتماعی به این هیات ارائه شده» افزود: «کسانی هستند که هزار میلیارد تومان سند پیش آنهاست که باید این موارد تعیین تکلیف شود.»
این اسناد، نتیجه تحقیق و تفحص یک ساله مجلس هشتم از سازمان تامین اجتماعی طی دوره‌ای است که سعید مرتضوی ریاست این سازمان را برعهده داشت.